کارگاههای طرح توانمندسازی مهندسین آب

 

کارگاه های آنلاین طرح توانمند سازی مهندسین آب در هر زمان قابل برگزاری می باشند. جهت کسب اطلاعات در خصوص این کارگاه ها ، کلیک کند.

 

 

 

 

 

 


 

آخرین اخبار