اخبار مرکز

بیشتر

اطلاعیه ها

گالری تصاویر

کارگاه های آموزشی

هفتادو چهارمین نشست علمی - تخصصی " امکان سنجی اتصال دریایی جنوب و شمال ایران از طریق کانال آبی " تکراری 1

مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار می کند: هفتادو چهارمین نشست علمی - تخصصی " امکان سنجی اتصال دریایی جنوب و شمال ایران از طریق کانال آبی " چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401، 10 الی 12 . 


 

همایش ها