243

۴۲۰۰ هکتار از اراضی دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز قربانی طرح گرمسیری

در گفتگویی دیگر با دکتر هوشنگ قمرنیا استاد تمام گروه مهندسی آب دانشگاه رازی مطرح شد؛

۴۲۰۰ هکتار از اراضی دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز قربانی طرح گرمسیری

دکتر قمرنیا در این خصوص عنوان کرد؛ ضروری است تا جهت بهبود و رفع مشکل آبگیری ایستگاه‌های پمپاژ دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز از شبکه اصلی، بازطراحی کانال بریموند و حوضچه‌های ساخته شده و دریچه و اتصالات سازه‌ای آن در مجاورت کانال بریموند با هدف تنظیم و تأمین آب ایستگاه‌های پمپاژ ساخته شده توسط وزارت نیرو صورت پذیرید.

با توجه به وضعیت آماده بودن شبکه‌های آبیاری داخل مزارع و فراهم‌بودن شرایط بهره‌برداری از دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز در سطح تقریبی ۴۲۰۰ هکتار در صورتی که وضعیت کانال بریموند ساماندهی و مشکلات موجود آن (پاکسازی رسوبات، اصلاح و بهسازی نقاط آسیب دیده و سازه های مربوطه) و نیز عدم مدیریت کانال‌های سنتی توسط وزارت نیرو رفع نگردد، در واقع بهره‌برداری از شبکه آبیاری مزارع در دشت‌های مذکور امکان پذیر نمی‌باشد.

    نظر به شرایط آبی موجود در بند بریموند و کاهش شدید آورد سالیانه و دبی لحظه‌ای رودخانه در محل بند بریموند، امکان تأمین آب اراضی بهبود دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز در سطح ۴۲۰۰ هکتار وجود ندارد؛ لذا باید میزان آب مورد نیاز برای آبیاری محصولات الگوی کشت از سامانه اصلی گرمسیری توسط وزارت نیرو تأمین و تحویل شبکه آبیاری مزارع دشت‌های مذکور گردد.

    به‌منظور مدیریت بهتر آب در شبکه آبیاری مزارع و تأمین مطمئن‌تر آب برای ایستگاه‌های پمپاژ ثانویه در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز و همچنین کاهش تلفات آب و جلوگیری از آلوده‌شدن آب تحویلی از سامانه به آلاینده‌های موجود در مسیر کانال بریموند، باید میزان آب تخصیصی از سامانه به دشت‌های مذکور از طریق خط لوله‌ای جداگانه به خطوط لوله مکش ایستگاه‌های پمپهاژ ثانویه دشت‌های مذکور متصل گردد.

   لازم به ذکر است که مساحت زیادی از اراضی تحت پوشش سامانه گرمسیری در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز به‌دلیل بالا آمدن سطح آب زیرزمینی در وضعیت بحرانی قرار گرفته و نیازمند تأمین اعتبار جهت احیاء شبکه زهکشی اجرا شده طرح تسطیح و یکپارچه سازی سال ۷۴ است.

همچنین جهت تحویل ایستگاه‌های پمپاژ ثانویه در دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز باید تعاونی تولید ویژه در منطقه تشکیل گردد.

لطفا در رابطه با محل و موقعیت طرح گرمسیری و  بند انحرافی و کانال بریموند توضیحاتی بفرمایید.

طرح گرمسیری به‌منظور مهار رودخانه سیروان، کنترل و هدایت آن به طرف دشت‌های استان‌های کرمانشاه و ایلام طراحی گردیده است. با احداث سد داریان بر روی رودخانه سیروان مقرر شده است تا حجم آبی معادل ۱۲۴۰ میلیون مترمکعب توسط یک رشته تونل به طول تقریبی ۴۸ کیلومتر، آب لازم برای دشت‌هایی در استان‌های کرمانشاه (شامل قطعات ۱ و ۲) و ایلام (شامل قطعات ۳ و ۴) به نسبت‌های ۵۵ در صد برای استان کرمانشاه و ۴۵ درصد برای استان ایلام تنظیم و انتقال داده شود.

   مساحت اراضی مد نظر در استان‌های کرمانشاه و ایلام در حدود ۱۱۰ هزار هکتار اعلام شده است. در ضمن، دشت‌های هدف در استان کرمانشاه عبارتند از: ازگله، جگیران، ذهاب شمالی، ذهاب جنوبی، جگر لوی شمالی، قراویز، سرپل ذهاب، بشیوه، قلعه شاهین، خان لیلی قصر شیرین، نفت شهر، سومار و لیگ ۱.

   دشت‌های استان ایلام نیز عبارتنداز: مهران، دهلران، موسیان و لیگ ۲. لازم به ذکر است که برای توسعه اراضی دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز از سامانه گرمسیری به ترتیب فقط ۳/۸۰ و ۱/۲۰میلیون متر مکعب از طرح گرمسیری در نظر گرفته شده است. شکل‌های ۱ و ۲ موقعیت طرح گرمسیری در کشور و غرب کشور و همچنین موقعیت دشت‌های ذهاب جنوبی و حومه و قراویز را نشان می‌دهند. 


 


شناسه : 5205986