437

انتخاب آقای دکتر سیداحسان فاطمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب به عنوان یکی از 22 مدرس برتر صنعت آب و برق

آقای دکتر سیداحسان فاطمی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب به عنوان یکی از  ۲۲ مدرس برتر صنعت آب و برق در تدریس دوره های آموزشی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ انتخاب شده است.

مدیر گروه پژوهشی آب رازی جناب آقای دکتر سیداحسان فاطمی عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب به عنوان یکی از  ۲۲ مدرس برتر صنعت آب و برق در تدریس دوره های آموزشی وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰ انتخاب شده است. لازم به ذکر است که فعالیت ایشان در قالب همکاری‌های دانشگاه و صنعت انجام شده است و این موفقیت از بین ۳۴۴۹ نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها و خبرگان صنعت که در سال ۱۴۰۰ در تدریس دوره هاي آموزشي در صنعت آب و برق وزارت نیرو مشارکت داشته اند، حاصل شده است.


 


شناسه : 3853432