ارتباط با ما

آدرس:کرمانشاه، تاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، معاونت پژوهشی -طبقه اول، اتاق 215
تلفن:09914412984
ایمیل:
کدپستی: