مرکز پژوهشی آب رازی


با توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن به مسائل آب کشور از جنبه‌های مختلف علمی و نیز اهمیت مدیریت منابع و مصارف آب در استان کرمانشاه به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی و باغداری ایران، لزوم پژوهش و اجرای طرح‌های مرتبط با آب سطحی، زیرزمینی و مصارف مرتبط با آن، سازه‌های مطرح در این زمینه و ... در مرکز پژوهشی آب رازی در ابعاد مختلف بررسی می‌گردد.
اهداف و آرمان ها:  مرکز پژوهشی آب رازی در زمینه‌های مختلف آمادگی خود را برای خدمت به صنعت آب کشور و استان کرمانشاه اعلام می‌دارد.
 

معرفی خدمات:

 • انجام طرح‌های پژوهشی
 • بررسی و شناسایی و رفع نیازهای مطالعاتی و تحقیقاتی و اجرایی کشور و مخصوصا استان کرمانشاه
 • ارتباط با سایر مؤسسات و دستگاه‌های اجریی به صورت فعال و سازنده و نیز جوامع علمی ـ پژوهشی داخل و خارج از کشور
 • تهیه و توسعة نرم افزارهای تخصصی و برنامک‌های مورد نیاز در صنعت آب
 • شناخت و ارائه فناوری‌های جدید
 • انتشار یافته‌هی علمی در قالب برگزاری کارگاه، سمینار و دوره‌های تخصصی از جمله "طرح توانمندسازی مهندسین آب کشور"
 • انجام خدمات مشاوره ایی در زمینه های مختلف علوم و مهندسی آب

شرح وظایف واحد

 • انجام طرح‌های پژوهشی بنیادی، كاربردی و توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف مهندسی آب و رشته‌های وابسته به آنها

 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه مهندسی آب

 • انجام فعالیت‌های ضروری برای به‌كارگیری نتایج پژوهش‌های انجام شده

 • فراهم آوردن امكانات لازم و متناسب با برنامه‌ها و طرح‌های پژوهشی مربوط

 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی بخش‌های تولیدی، خدماتی و اجرایی در زمینه مهندسی آب و تلاش برای رفع آنها

 • ایجـــاد تعامل فعــال و سازنده با سایر مؤسسات و نهادهای علمــی و پژوهشــی در داخل و خارج كشور در چهارچوب مقررات و ضوابط

 • بهره‌گیری از آخرین نتایج تحقیقات و پیشرفت‌های علمی در تمامی مراحل فعالیت‌های پژوهشی

 • ترویج و انتشار نتایج مطالعات وپژوهش‌های انجام شده به صورت مجله علمی، كتاب، مجله‌های الكترونیكی و نظایر آن برابر ضوابط و مقررات جاری كشور

 • ارائه دستاوردهای پژوهشی در قــالب كارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی- پژوهشی‌ كوتاه‌مدت بدون اعطای مدرك رسمی دانشگاهی

 • برنــــامه‌ریزی و برگـــزاری همـایش‌های علمی- تخصصی درزمینه‌های مرتبط در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برابر ضوابط و مقررات جاری كشور

 •  کشف استعداد‌های جوان و پویا

 • کوشش برای دستیابی به دانش و فناوری های نوین جهانی در زمینه آب

 • ارائه راهکارو کمک به مدیریت بحران در زمینه آب و انرژی در استان و کشور

 • هدفمند نمودن پروژه‌های پژوهشی و تحقیقی

 • بومی سازی فناوری های نوین در زمینه آب